KONGRE SUNULARI

11 Ekim - October 2019 Cuma / Friday

09:00 - 10:00

Çağrılı B. (Uluslararası) / Invited Speaker (International) - I (Salon - A)

Oturum Başkanları / Moderators

Prof. Dr. Tayfur Bekyürek & Prof. Dr. Murat Fındık

Mastitis Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Current Approaches in Mastitis Treatment

Prof. Dr. Sarne De Vliegher

09:00 - 10:00

Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - I (Salon - B)

Oturum Başkanı / Moderator
Prof. Dr. Ali Rişvanlı

Kısraklarda Reprodüksiyon Yönetimi

Reproduction Management in Mares

Prof. Dr. Hayrettin Çetin

10:30 - 11:30

Uydu Sempozyumu / Satellite Symposium

Oturum Başkanı / Moderator
Prof. Dr. Dursun Ali Dinç

Süt İşletmelerinde Reprodüktif Strateji ve Taktiksel Çözümler

Dairy Reproduction Strategic and Tactical Solutions

Dr. Khaled Daoud

11:30 - 12:30

Çağrılı B. (Uluslararası) / Invited Speaker (International) - 2 (Salon - A)

Oturum Başkanları / Moderators

Prof. Dr. Ayhan Baştan & Prof. Dr. Örsan Güngör

Sağım Sistemleri ve Mastitis

Milking Systems and Mastitis

Dr. Peter Edmondson

11:30 - 12:30

Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - 2 (Salon - B)

Oturum Başkanı / Moderator
Prof. Dr. Mustafa Kaymaz

Sığırlarda Luteal Yetersizlikler ve Erken Embriyonik Ölümler

Luteal Deficiencies and Early Embryonic Deaths in Cattle

Prof. Dr. Hakan Kalender

14:00 - 15:00

Uydu Sempozyumu / Satellite Symposium

Oturum Başkanı / Moderator
Prof. Dr. Yaşar Ergün

Çevresel Patojenlerin Neden Olduğu Klinik Mastitisler ve Korunma Stratejileri

Clinical Mastitis Cases Due to Environmental Pathogens and Prevention Strategies

Prof. Dr. Paolo Moroni

15:00 - 16:00

Çağrılı B. (Uluslararası) / Invited Speaker (International) - 3 (Salon - A)

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Şükrü Küplülü & Prof. Dr. Cihan Kaçar

Üreme Kontrolü için Özel Referanslar ile Küçük Ruminant Çiftliklerinde Üreme Yönetimi

Reproductive Management in Small Ruminant Farms, with Special Reference to Reproductive Control

Prof. Dr. Georgios C. Fthenakis

15:00 - 16:00

Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - 3 (Salon - B)

Oturum Başkanı / Moderator
Prof. Dr. Hüseyin Erdem

Embriyo Transferinde Nerdeyiz? Nereye Gidiyoruz?

Current Status and Future of Embryo Transfer in Turkey

Prof. Dr. Yunus Çetin

16:30 - 18:00

PANEL - I

Süt İneklerinde Meme Sağlığı

Udder Health in Dairy Cows

Prof. Dr. Ayhan Baştan - Prof. Dr. Yaşar Ergün - Doç. Dr. Mehmet Cengiz

12 Ekim - October 2019 Cumartesi / Saturday

09:00 - 10:00

Çağrılı B. (Uluslararası) / Invited Speaker (International) - 4 (Salon - A)

Oturum Başkanları / Moderators

Prof. Dr. Çağatay Tek & Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı

Sütçü İneklerde Üreme: Gelecek için Bazı Düşünceler

Reproduction in Dairy Cows: Some Thoughts for the Future

Prof. Dr. Geert Opsomer

09:00 - 10:00

Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - 4 (Salon - B)

Oturum Başkanı / Moderator
Prof. Dr. Bülent Polat

Protein Besleme ve Üreme

Protein Nutrition and Reproduction

Prof. Dr. Armağan Hayırlı

10:30 - 11:30

Uydu Sempozyumu / Satellite Symposium

Oturum Başkanı / Moderator
Prof. Dr. Ahmet Gümen

Düvelerin Reprodüktif Yönetimi

Reproductive Management in Heifers

Dr. Federico Randi

11:30 - 12:30

Çağrılı B. (Uluslararası) / Invited Speaker (International) - 5 (Salon - A)

Oturum Başkanları / Moderators

Prof. Dr. Selim Aslan & Prof. Dr. Hakan Kalender

Sürü Fertilite Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

New Approaches in Herd Fertility Management

Prof. Dr. Divakar Ambrose

11:30 - 12:30

Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - 5 (Salon - B)

Oturum Başkanı / Moderator
Prof. Dr. Hayrettin Çetin

Veteriner Jinekolojide Doppler Ultrasonografinin Kullanım Alanları

Using of Doppler Ultrasonography in Veterinary Gynecology

Prof. Dr. Güneş Erdoğan

14:00 - 15:00

Uydu Sempozyumu / Satellite Symposium

Oturum Başkanı / Moderator
Prof. Dr. Mehmet Uçar

Sığırcılık İşletmelerinde Reprodüktif ve Respiratorik Problemlere Yol Açan Primer Virus Enfeksiyonları: BVDV, IBR-IPV/IPB, PIV-3 ve BRSV

The Principal Virus Infections Causing Reproductive and Respiratory Problems in Cattle Farms: BVDV, IBR-IPV/IPB, PIV-3 and BRSV

Prof. Dr. Veysel Soydal Ataseven

15:00 - 16:00

Çağrılı B. (Uluslararası) / Invited Speaker (International) - 6 (Salon - A)

Oturum Başkanları / Moderators

Prof. Dr. Armağan Çolak & Prof. Dr. Nihat Özyurtlu

Süt İneklerinde Ayak Hastalıklarının Fertilite Üzerine Etkileri

The Effects of Lameness on the Fertility of Dairy Cattle

Prof. Dr. George Oikonomou

15:00 - 16:00

Çağrılı Bildiriler (Ulusal) / Invited Speaker (National) - 6 (Salon - B)

Oturum Başkanı / Moderator
Prof. Dr. Güneş Erdoğan

Laparoskopik Ovariektomi / Ovariohisterektomi Uygulamaları

Laparoscopic Ovariectomy / Ovariohysterectomy Applications

Dr. Gizem Tez

16:30 - 17:30

Çağrılı B. (Uluslararası) / Invited Speaker (International) - 7 (Salon - A)

Oturum Başkanları / Moderators

Prof. Dr. Ahmet Gümen & Prof. Dr. Yunus Çetin

Ruminantlarda Q Humması: Bir Hayvan ve İnsan Hastalığı

Q Fever in Ruminants: One Animal and Human Health Issue

Prof. Dr. Raphaël Guatteo

17:30 - 19:00

PANEL - II

Sütçü İneklerde Uterus Enfeksiyonları

Uterine Infections in Diary Cows

Prof. Dr. Şükrü Küplülü - Prof. Dr. Cihan Kaçar - Prof. Dr. Bülent Polat