Bilimsel Program

10 Ekim, Perşembe günü programı yalnızca bildiri sahibi akademisyenler içindir.

10 Ekim 2019 Perşembe
  A Salonu B Salonu
08:30 Kayıt işlemleri
09:30 - 10:00 Açılış Oturumu
10:00 - 10:30 Kahve Molası
10:30 - 11:30 Sözlü Bildiriler - 1
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Melih Uçmak & Dr. Öğr. Üyesi Murat Abay
Sözlü Bildiriler - 2
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ali Reha Ağaoğlu & Dr. Öğr. Üyesi Ebru K. Bilen
  Bir çiftlikte subklinik mastitis vakalarından izole edilen Staphylococcus aureus’un antibiyotiklere dirençliliğinin araştırılması
Seçkin Salar, Oğuz Çalışıcı, Duygu Çalışıcı, Ayhan Baştan

Azaltılmış Doz Pgf2α Kullanılarak Yapılan Seksüel Senkronizasyonun Koyunlarda Bazı Reprodüktif Parametreler Üzerine Etkisi
İbrahim Özbilek, Yaşar Ergün, Ahmet Gözer, Onur Bahan, Sema Alaşahan
  Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation-Time of Flight (MALDI-ToF) tekniği kullanılarak mastitisli inek sütlerinden üretilen bakteri türlerinin identifikasyonu ve bazı antioksidan parametrelerinin incelenmesi
Ali Rişvanlı, Gökben Özbey, Emma Sproston, Barış Otlu, Yusuf Yakupoğulları, Betül Çelik, Anil Persad, Tarık Şafak, Zafer Çambay, Mehtap Özçelik, Neslihan Keleştemur

Akkaraman-Kangal Koyunlarında Erken Anöstrüs Döneminde Resenkronizasyon Uygulaması İle Östrüs Ve Ovulasyonun Uyarılması
Abdurrahman Takci, Dursun Ali Dinç
  Süt ineklerinde tedaviye dirençli mastitis vakalarında PRP uygulaması
Sakine Ülküm Çizmeci, Fatma Satılmış, Oğuzhan Avcı, Muhammed Furkan Çiftçi, Dursun Ali Di̇nç

Koyunlarında gebelik ilişkili glikoproteinlerin plazma profilinin erken gebelik sürecinde incelenmesi
Yasemin Kaplan, Nihat Özyurtlu, Mehmet Köse, Mehmet Osman Atlı, İbrahim Küçükaslan, Mesut Kırbaş
  Sağlıklı ve subklinik mastitisli Anadolu mandalarında süt laktoferrin düzeylerinin belirlenmesi
Erhan Özenç, Esra Şeker, Duygu Baki Acar, Halit Buğra Koca, Ebubekir Yazıcı, Hacı Ahmet Çelik, Nurhan Doğan, Gülcan Avcı, Oktay Yılmaz, Mustafa Küçükkebapçı, Mehmet Uçar, Ayhan Baştan

Keçilere Aşım Sezonunun Başında ve Sonunda Uygulanan Süperovulasyonun Embriyo Verimi Üzerine Etkisi
Kübra Karakaş Alkan
  Türkiye’de Sütçü Sığırlarda Subklinik Mastitis Prevalansının Meta Analizi
Aytaç Akçay, Murat Abay, Elif Çelik

Sütçü Keçilerde Mastitis Aşılarının Etkinliklerinin Araştırılması
Gökhan Bozkurt, İbrahim Taşal
11:30 - 12:30 Sözlü Bildiriler - 3
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mehmet Cengiz & Doç. Dr. Serhan Serhat Ay
Sözlü Bildiriler - 4
Oturum Başkanları: Doç. Dr. M. Ayşe Demirel & Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Saat
  Ön Çalışma: Türkiye'nin Batı Bölgesindeki Süt Çiftliklerinde Coxiella Burnetii Enfeksiyonunun Prevalansının Belirlenmesi
Ahmet Gümen, Nisa Demircan

Torsiyo uterili ratlarda melatoninin uterus kontraksiyonları, ADMA, SDMA, Arginine, Hsp90, TLR4 ve NFκB düzeylerine etkisi
Halef Doğan, Ali Rişvanlı, Nevzat Saat, Hüseyin Fatih Gül, İbrahim Şeker, Engin Şahna
  Holştayn İneklerde Metritis Üzerine Etkili Bazı Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Murat Abay, Aytaç Akçay, Tayfur Bekyürek

Androctonus crassicauda Zehirinin Gebe Sıçanlar ve Yavruları Üzerine Etkileri
Şule Özel, Mürşide Ayşe Demirel, Nilüfer Ercan Gökay, Özcan Özkan
  Tohumlama Sonrası 21. Günde Gebe Olmayan İnekleri Belirlemek mümkün mü? Endometrial Kalınlık ve CL Hacminin Birlikte Değerlendirilmesi Ne Kadar Etkili?
Gulnaz Yilmazbaş Mecitoğlu, Ahmet Gumen, Abdulkadir Orman, Enes Serim, Milo C. Wiltbank

Kısraklarda perineal bölge konformasyonunun persistent post mating endometritis gelişimi ve bazı reproduktif parametreler üzerine etkisi
Emsal Sinem Özdemir Salci, Sena Ardıçlı, Kamil Seyrek İntaş
  Sütçü İneklerde Cinsiyeti Belirlenmiş Sperma ile Yapılan Tohumlamalarda Gebelik Oranını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Melih Ertürk, Barış Güner, Abdülkadir Orman, Ahmet Gümen

Deneysel Olarak Polikistik Ovaryum Sendromu Oluşturulan ve Ovaryum Stimülasyonu Yapılan Ratlarda Anti-müllerian Hormon, Kisspeptin 1 ve Kisspeptin 1 Reseptör Düzeylerinin İncelenmesi
Ali Rişvanlı, Halis Öcal, Necati Timurkaan, Pınar İpek, İbrahim Şeker, Burak Karabulut
  Sütçü İneklerde Gönüllü Bekleme Süresinin Ertelenmesinin İlk Tohumlama Başarısı Üzerine Etkisi
Sultan Şengül, Serdar Dursun Ak, Şevket Güçlü, İsmail Altun, İsmail İlker Kocaer, Ahmet Gümen

Kısraklarda Endometriyal Fırça Sitolojisi
Gamze Evkuran Dal
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00 Sözlü Bildiriler - 5
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Gülnaz Y. Mecitoğlu & Doç. Dr. Erhan Özenç
Sözlü Bildiriler - 6
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Özge Turna & Doç. Dr. Ömer Korkmaz
  Ketotik ve ketotik olmayan sütçü ineklerde postpartum kısa süreli enerji takviyesinin süt verimi ve reprodüktif performans üzerine etkisi
Cangir Uyarlar, Oktay Yılmaz

Gebeliğin farklı dönemlerinde kedi uterus dokusunda interlökin (IL)1β, IL6 ve IL12 gen ekspresyonlarının değerlendirilmesi
Özgecan Korkmaz Ağaoğlu, Ali Reha Ağaoğlu, Ali Osman Turgut, Selim Aslan, Sabine Schäfer Somi
  İneklerde Güç Doğum Sonrası Meloxicam Uygulaması ile Retentio Secundinarium Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Sait Şendağ, Fabian Kunz, Klaus Failing, Yunus Çetin, Davut Koca, Yavuz Nak, Deniz Nak, Axel Wehrend

Köpeklerde Seksüel Siklus Boyunca Progesteron ile Thiol/Disülfit ve Paraoksonaz Aktivitesi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Duygu Baki Acar, Mürşide Ayşe Demirel, Muhammed Kürşad Birdane, Doğukan Özen
  İsviçre Esmeri Düvelerde Geçiş Döneminde Vitamin, İz Element Ve Mineral Madde Uygulamalarının Fertiliteye Etkisinin Araştırılması
Murat Onur Yazlık, Mert Pekcan, Şükrü Küplülü, Mehmet Rıfat Vural

Köpeklerde Orta Dönem Gebeliklerin Sonlandırılmasında Trilostanın Klinik, Hematolojik ve Serum Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi: Ön Sonuçlar
Firdevs Binli, İpek İnan, Duygu Kaya, Selim Aslan, Murat Fındık, Serhan Serhat Ay
 

Postpartum Dönemdeki İneklerde Hedef Tohumlama Programında İntrauterin Ozon İçeren Ürün Kullanılmasının Gebelik Oranları ve Bazı Fertilite Parametreleri Üzerine Etkisi
Murat Yüksel, Alparslan Coşkun, Recep Kalın, Hakan Murat

Doğum Sonrası Dönemde Yavru Kedi Ve Köpeklerde Görülen Neonatal Hastalıklar Ve Bu Hastalıklara Doğum Ve Jinekolojik Yaklaşımlar
Feride Zabitler, Enver Evci, Sabine Schaefer Somi, Selim Aslan
  Sütçü İneklerde Farklı Gebelik Dönemlerinde Serum Antioksidan ve Metabolik Parametrelerdeki Değişimlerin İzlenmesi
Serkan Sayıner, İsfendiyar Darbaz, Osman Ergene, Selim Aslan
 
15:00 - 16:00 Sözlü Bildiriler - 7
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Duygu B. Acar & Doç. Dr. Osman Ergene
Sözlü Bildiriler - 8
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Murat Yüksel & Dr. Öğr. Üyesi Halef Doğan
  Sütçü Düvelerde Ovaryum Yanıtı ve Gebelik Oranları üzerine 5 Günlük Senkronizasyon Protokolü Öncesinde Yapılan Ön Sekronizasyonun etkisi
Ebru Karakaya Bilen, Eduardo S. Ribeiro, Rafael S. Bisinotto, Ahmet Gümen, José Ep Santos

Değişik Irk Etçi Düvelerde Yapılan Taze Embriyo Transferlerinden Elde Edilen Gebe Kalma Oranları
Fatma Satılmış, Hasan Alkan, Şükrü Dursun, Tahir Karaşahin, Hüseyin Erdem, Mehmet Güler
  Isı Stresindeki İneklerde Farklı Ovulasyon Senkronizasyon Yöntemlerinin Fertiliteye Etkisi
Zekiye Çenet,Ömer Korkmaz

Embriyo transferinde gebe kalma oranı üzerine serviks geçilme skoru ve embriyo transfer bölgesinin etkisi
Hasan Alkan, Fatma Satılmış, Tahir Karaşahin, Şükrü Dursun, Mehmet Güler, Hüseyin Erdem
  Sütçü İneklerde Ovsynch Protokolü Süresince Uygulanan Propilen Glikolün Fertilite Üzerine Etkisi
Rabia Çakırcalı, Ahmet Gümen, Ebru Karakaya Bilen, Abdülkadir Orman, Zafer Mecitoğlu, Abdülkadir Keskin

Bilimsel Araştırmalarda İstatistiğin Yeri ve Önemi
Aytaç Akçay
  Ketotik ve ketotik olmayan sütçü ineklerde rasyona rumen modifikatörü ilavesi G6G protokolünün başarısını arttırır
Oktay Yilmaz, Cangir Uyarlar

Direkt Embriyo Transferi: Azot Tankından Uterusa
Şöhret Güler, Mehmet Yıldız, Gökhan Bozkurt, Atakan Çortu, Ali Reha Ağaoğlu, Örsan Güngör, İbrahim Taşal, Yunus Çetin
  Progesteron temelli sabit zamanlı suni tohumlama uygulanan ineklerde PGF2α’nın farklı zamanlarda enjeksiyonunun gebelik oranına etkisi
İbrahim Şahan, Cihan Kaçar, Mushap Kuru, Murat Can Demir, Semra Kaya

 
16:00 - 16:30 Kahve Molası
16:30 - 17:30 Sözlü Bildiriler - 9
Oturum Başkanları: Doç. Dr. İsfendiyar Darbaz & Dr. Öğr. Üyesi E. Sinem Ö. Salcı
Sözlü Bildiriler - 10
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Oktay Yılmaz & Dr. Öğr. Üyesi Sakine Ü. Çizmeci
  Tigem Embriyo Transfer Projesi Gözlü Tarım İşletmesi’ndeki Embriyo Transfer Faaliyetleri
Hüseyin Erdem, Tahir Karaşahin, Şükrü Dursun, Hasan Alkan, Fatma Satılmış, Mehmet Güler

Meme Tümörlü Köpeklerde Görüntüleme Tekniklerinin Kullanım Alanları
Zeynep Günay Uçmak
  Somatik hücre nükleer transfer (SCNT) fare embriyolarının gelişim potansiyelinin araştırılması
Ali Cihan Taşkın, Ahmet Kocabay

Mandalarda meme başı ultrasonografisi ve manda ile ineklerin meme başı yapılarının karşılaştırmalı histolojik ve immünohistokimyasal değerlendirmeler
Erhan Özenç, Mehmet Fatih Bozkurt, Ebubekir Yazıcı, Esra Şeker, Alev Gürol Bayraktaroğlu, Ümit Özçınar, Nurhan Doğan
  Taşıyıcı İnek ve Düvelerde Embriyo Morfolojilerinin Gebelik Üzerine Etkisi
Uğur Kara, Serdal Çoban, Erkan Say, Yavuz Nak, Hakan Sağırkaya

İneklerde Supramamar Lenf Yumrularının Pulsed Wave Doppler Ultrasonografi ile Yapılan Ölçümlerinin Mastitis ile İlişkisi
Ali Rişvanlı, Halef Doğan, Tarik Şafak, Mehmet Akif Kılınç, İbrahim Şeker
  Farklı Vitrifikasyon Yöntemleri ile Dondurulan Sığır Oositlerinin Çözdürme Sonrası İn Vitro Maturasyon Başarıları
Şöhret Güler, Afşin Köker

 
18:00 - 19:00 Hoşgeldiniz Kokteyl'i
11 Ekim 2019 Cuma
  A Salonu B Salonu
08:45 - 09:00 Açılış Konuşması
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali EROĞLU
 
09:00 - 10:00 Çağrılı Bildiri (Uluslararası - I)
Mastitis Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Sarne De VLIEGHER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tayfur Bekyürek & Prof. Dr. Murat Fındık
Çağrılı Bildiri (Ulusal - I)
Kısraklarda Reprodüksiyon Yönetimi
Prof. Dr. Hayrettin ÇETİN
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ali Rişvanlı
10:00 - 10:30 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri
10:30 - 11:30
Uydu Sempozyumu - 1
Süt İşletmelerinde Reprodüktif Strateji ve Taktiksel Çözümler
Dr.Khaled Daoud
Oturum Başkanı:
Ali Dinç
11:30 - 12:30 Çağrılı Bildiri (Uluslararası - II)
Sağım Sistemleri ve Mastitis
Dr. Peter EDMONDSON
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayhan Baştan & Prof. Dr. Örsan Güngör
Çağrılı Bildiri (Ulusal - II)
Sığırlarda Luteal Yetersizlikler ve Erken Embriyonik Ölümler
Prof. Dr. Halan KALENDER
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Kaymaz
12:30 - 12:45 Kongre Toplu Fotoğraf Çekimi
12:45 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00
Uydu Sempozyumu - 2
Çevresel patojenlerin neden olduğu klinik mastitisler ve korunma stratejileri
Prof. Dr. Paolo Moroni
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yaşar Ergün
15:00 - 16:00 Çağrılı Bildiri (Uluslararası - III)
Üreme Kontrolü İçin Özel Referanslar İle Küçük Ruminant Çiftliklerinde Üreme Yönetimi
Prof. Dr. Georgios C. FTHENAKIS
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Şükrü Küplülü & Prof. Dr. Cihan Kaçar
Çağrılı Bildiri (Ulusal - III)
Embriyo Transferinde Nerdeyiz? Nereye Gidiyoruz?
Prof. Dr. Yunus ÇETİN
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin Erdem
16:00 - 16:30 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri
16:30 - 18:00 PANEL - I
Süt İneklerinde Meme Sağlığı
Prof. Dr. Ayhan BAŞTAN
Prof. Dr. Yaşar ERGÜN
Doç. Dr. Mehmet CENGİZ
 
12 Ekim 2019 Cumartesi
  A Salonu B Salonu
09:00 - 10:00 Çağrılı Bildiri (Uluslararası - IV)
Sütçü İneklerde Üreme: Gelecek İçin Bazı Düşünceler
Prof. Dr. Geert OPSOMER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Çağatay Tek & Prof. Dr. Şükrü Metin Pancarcı
Çağrılı Bildiri (Ulusal - IV)
Protein Besleme ve Üreme
Prof. Dr. Armağan HAYIRLI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bülent Polat
10:00 - 10:30 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri
10:30 - 11:30
Uydu Sempozyumu - 3
Düvelerin Reprodüktif Yönetimi
Dr. Federico Randi
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ahmet Gümen
11:30 - 12:30 Çağrılı Bildiri (Uluslararası - V)
Sürü Fertilite Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Prof. Dr. Divakar AMBROSE
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Selim Aslan & Prof. Dr. Hakan Kalender
Çağrılı Bildiri (Ulusal - V)
Veteriner Jinekolojide Doppler Ultrasonografinin Kullanım Alanları
Prof. Dr. Güneş ERDOĞAN
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hayrettin Çetin
12:30 - 14:00 Öğle Yemeği
14:00 - 15:00
Uydu Sempozyumu - 4
Sığırcılık işletmelerinde reprodüktif ve respiratorik problemlere yol açan primer virus enfeksiyonları: BVDV, IBR-IPV/IPB, PIV-3 ve BRSV
Prof. Dr. Veysel Soydal Ataseven
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Mehmet Uçar
15:00 - 16:00 Çağrılı Bildiri (Uluslararası - VI)
Süt İneklerinde Ayak Hastalıklarının Fertilite Üzerine Etkileri
Prof. Dr. George OIKONOMOU
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Armağan Çolak & Prof. Dr. Nihat Özyurtlu
Çağrılı Bildiri (Ulusal - VI)
Laparoskopik Ovariektomi/Ovariohisterektomi Uygulamaları
Dr. Gizem TEZ
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Güneş Erdoğan
16:00 - 16:30 Kahve Molası ve Stand Ziyaretleri
16:30 - 17:30 Çağrılı Bildiri (Uluslararası - VII)
Ruminantlarda Q fever hastalığı ve üreme sitemi üzerine etkisi
Prof. Dr. Raphaël GUATTEO
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ahmet Gümen & Prof. Dr. Yunus Çetin
 
17:30 - 19:00 PANEL - II
Sütçü İneklerde Uterus Enfeksiyonları
Prof. Dr. Şükrü KÜPLÜLÜ
Prof. Dr. Cihan KAÇAR
Prof. Dr. Bülent POLAT
 
21:00 - 23:30 Kongre Kapanış Kokteyli