Bilimsel Program

Konuşmacılar ve Çağrılı Tebliğ Konuları
Prof. Dr. Divakar Ambrose Sürü Fertilite Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
Prof George Oikonomou Süt Sığırlarında Fertilite Üzerine Ayak Hastalıklarının Etkisi
Peter Edmondson, DVM  Sağım Sistemleri ve Mastitis
Prof. Dr. Geert Opsomer Sütçü Sürülerde Reprodüktif Yönetimin Geleceği
Prof. Dr. Georgios C. Fthenakis Küçük Ruminantlarda Reprodüktif Sürü Yönetimi
Prof. Dr. Sarne De Vliegher Mastitis Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Prof. Dr. Hayrettin Çetin Kısraklarda Reprodüksiyon Yönetimi
Prof. Dr. Güneş Erdoğan Veteriner Jinekolojide Doppler Ultrasonografi Kullanım Alanları
Prof. Dr. Hakan Kalender Luteal Yetersizlikler ve Erken Embriyonik Ölümler
Prof. Dr. Yunus Çetin Embriyo Transferinde Neredeyiz? Nereye Gidiyoruz?
Prof. Dr. Armağan Hayırlı Protein Besleme ve Üreme
Dr. Gizem Tez Laparoskopik Ovarektomi / Ovaryohisterektomi Uygulamaları

Paneller
PANEL-1
Süt İneklerinde Meme Sağlığı

Prof. Dr. Ayhan Baştan
Prof. Dr. Yaşar Ergün
Doç. Dr. Mehmet Cengiz
PANEL-2
Sütçü İneklerde Uterus Enfeksiyonları
Prof. Dr. Şükrü Küplülü
Prof. Dr. Cihan Kaçar
Prof. Dr. Bülent Polat

ÇOK YAKINDA İLAN EDİLECEKTİR