Başkanın Daveti

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Veteriner hekimliği mesleğimizle ilgili bilgi paylaşımı ve eğitimi artırmaya yönelik bilimsel etkinliklerin, hem sayı hem de nitelik olarak her yıl artan bir ivmeyle devam ettiğini görüyor ve bunlar arasında Derneğimizce düzenlenen kongrelerin ayrı ve özel bir yeri bulunduğuna inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası bilim insanları ve meslek mensupları ile sektör bileşenlerini bir araya getirerek tanışmalarına, araştırma sonuçlarını duyurmalarına, güncel bilgileri, sorunları ve çözüm yaklaşımlarını paylaşmalarına olanak sağlayan bilimsel toplantıların öneminin farkındayız. Meslektaşlarımızın artan ilgisi ve önceki etkinliklerimize katılanların yorumları sonucunda bu yıl da yaklaşık 700 meslektaşımızın kongremize katılacağını tahmin ediyoruz. Bilimsel açıdan meslektaşlarımızın beklentilerini karşılayacağına inandığımız bir program hazırlıyor, yurt içi ve yurt dışından alanlarında çok önemli isimleri kongremize konuşmacı olarak davet ediyoruz. Bu kapsamda 10-13 Ekim 2019 tarihlerinde Susesi Luxury Resort Otel-Antalya’da gerçekleştireceğimiz Veteriner Doğum ve Jinekoloji ailesinin en büyük mesleki ve bilimsel platformu olan Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VIII. Ulusal & II. Uluslararası Kongresini duyurmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz.

Bugüne kadar düzenlenen bilimsel etkinliklerimize katkı sağlayan tüm hocalarımıza, katılımcılarımıza ve destek veren sektör bileşenlerine şükranlarımızı sunuyor, tüm meslektaşlarımızı kongremize davet ediyoruz.

Saygı ve selamlarımızla.


Prof. Dr. Murat FINDIK
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Murat Fındık